Skip to main content

Analizė ir projektavimas

Kaip įmonės vadovų viziją paversti rezultatais? Vienas iš patikrintų ir efektyvių metodų - sukurti ir paruošti esamų (As-Is) ir būsimų (To-Be) verslo procesų modeliavimo schemas, pasinaudojant procesams atvaizduoti skirtais vizualizavimo įrankiais (diagramomis).

Kokias paslaugas teikiame:

  • Atliekame esamų verslo procesų analizę įmonėje (As-Is). As-Is diagramos padeda identifikuoti esamą įmonės situaciją, procesus, kultūrą ir galimybes bei parodo sritis, kuriose reikia patobulinimų ar pokyčių.
  • Atliekame verslo procesų (To-Be) projektavimą. To-Be diagramos atvaizduoja ateities perspektyvas: kaip organizacijos procesai, kultūra ir galimybės atrodytų ateityje.
  • Remiantis As-Is ir To-Be procesų rezultatais, teikiame pokyčių viziją ir rekomendacijas.
Efektyvumas, procedūrų optimizavimas ir paruošimas skaitmeninimui - tai didžiausia mūsų kuriame vertė klientui